TARO TAVAI IZAUGSMEI 

JEB TRANSFORMĒJOŠS PIEDZĪVOJUMS TARO PASAULĒ

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA

ONLINE 

"Taro jau ir par dzīvi- to, kurā dzīvojam, tāpēc viss, ko kursā apguvu- zināšanas, taro kāršu izpratne, intuīcijas treniņi noder arī reālajā dzīvē. Gan tas, kas norisinājās kadrā, gan aizkadrā. Kurss ir vērtīgāks nekā ciparos izteiktā summa, tas ir ļoti dziļš un transformējošs,"  kursa absolvente Vineta

TARO SISTĒMA / TRANSFORMĀCIJU KOUČINGS 

"Taro Tavai izaugsmei" lekcijās un praksē padziļināti tiks izzināti un apgūti 22 taro sistēmas senie arkāni jeb arhetipi, kas tajos iemiesoti. Uzdevumu un refleksijas laikā uzzināsi, kā tie saistīti ar Tevi, cik Tev pazīstami vai sveši un kā šīs arhetipu enerģijas Tevi ikdienā ietekmē.  Kursa struktūra balstīta pasaulē zināmā metaforā par varoņa ceļojumu un viņā notiekošo transformāciju tā laikā, kas ir arī neskaitāmu pasaku, seno mītu un nostāstu pamatā.  

Tu varbūt domā: kāpēc tāds dīvains nosaukums "Muļķa ceļojums"? Tas tāpēc, ka  arhetips, kas grupu “ieved” ceļojumā, saucas Muļķis. Tas meklē pieredzi, vēloties savu neziņu un naivumu vērst viedumā. Sadzirdējis aicinājumu, tas riskē, uzticas un dodas ceļā. Muļķim ir atvērts un zinātkārs prāts, kā arī apzināšanās, ka pieredze, ko viņš var gūt šajā ceļojumā, ir vērtīgāka par iespējamību kļūdīties vai palikt tur, kur viņš atrodas šobrīd.

Neliels video par transformācijas dabu un to,kas notiek "Muļķa ceļojums" laikā.

Ja vien Tu esi klātesošs, kurss ir kā plūsma, kas aktivizējas un ved Tevi arvien dziļāk Tavos dziļumos pie patiesības un Tavas Būtības.

Zināšanas, kuras gadsimtu gaitā mutiski tika nodotas simboliski vai tikai izredzētajiem,  nu ir pieejamas katram, kas vien vēlas uzmanīgi klausīties. Caur šo kursu aicinu Tevi  aizraujošā ceļojumā, kurš mainīs to, kā uz pasauli un sevi esi lūkojusies līdz šim.

Ja Tu zini spēles noteikumus, Tu vari spēlēt stratēģiski- virzībā pretim saviem mērķiem un sapņiem. Ja nē- visticamāk Tu tikai pārvietojies pa spēles laukumu, paļaujoties uz veiksmi vai riņķo nepārtraukti pa apli, atgriežoties atkal un atkal neatrisinātās situācijās. Pazīsti šādas sajūtas?

"Es izprotu, cik viss ir saistīts! Nekas mūsu dzīvē  nav kā nogriezti gabaliņi, bet skaisti savijas un veido pārejas un tiltus,"  kursa dalībniece Daiga

Kam ir zināšanas par sevi un universālajiem Visuma likumiem, kas apzinās savu personisko atbildību par savu likteni, tam ir vara pār savām izvēlēm, rīcību un notiekošo savā dzīvē.

 Kurss noteikti ikvienam tās dalībniekam dos impulsus vērot un domāt, meklēt atbildes un iegūt jaunas perspektīvas.

PIEDALOTIES KURSĀ, TU:

 • izzināsi sevi un veidosi dziļāku izpratni par par to, kas notiek Tevī un Tavā dzīvē;
 • veicināsi apzinātību, mācīsies uztvert pasauli holistiski un ieraudzīsi arvien vairāk sinhronizācijas un likumsakarības savā dzīvē;
 • stiprināsi saikni ar savu iekšējo balsi jeb intuīciju;
 • attīstīsi iztēli un radošo domāšanu;
 • vairosi iekšējā miera, pieņemšanas un brīvības sajūtu;
 •  stiprināsi pārliecību, spēju ticēt un uzticēties- sev, savam spēkam, pasaulei;
 • iegūsi atklāsmes un jaunas  perspektīvas; 
 • smelsies motivāciju un drosmi lēmumiem un reāliem soļiem.

Taro zināšanas un prakse
"Kurss mani aktivizēja, iedarbināja atkal iztēli. Stiprināja uzticēšanos Visumam, gatavību pārmaiņām, elastīgāku to pieņemšanu. Ja pirms tam biju kā ieskābis gurķis, tad tagad es dodu iespēju sev un savai dzīvei! Iegūtās zināšanas ir kā dzīves grāmata, kuru lasīt un pārlasīt un atkal ieraudzīt ko jaunu." Santa


"Sāku katru nedēļu reflektēt par to, kā šajā nedēļā ir gājis. Tas man palīdzēja vairāk pamanīt to, kas manā dzīvē notiek, un savilkt kopsakarības. Sāku saskatīt daudz vairāk veidu, kā es varu būt noderīga un iedot citiem ko vērtīgu, palīdzēt. Ka daudzi šķēršļi un nevarēšanas ir tikai manā galvā un, ja es saņemos un sāku darīt, tad viss notiek un sanāk." Anete

 DALĪBA IESPĒJAMA DIVOS VARIANTOS:

PAŠIZZIŅA- TRANSFORMĀCIJA

Tevi, Tavu redzējumu un uzskatu mainošs piedzīvojums, kurā vari piedalīties bez jebkādām taro priekšzināšanām.


PAŠIZZIŅA-TRANSFORMĀCIJA - TARO ENTUZIASTIEM

Meistars taro kāršu lasīšanā ir gan zinošs teorijā, gan reizē arī intuitīvs stāstnieks, kurš izmanto savu iekšējo jušanu, iztēli, valodas instrumentus un radošo domāšanu, nolasot kārts konkrēto vēstījumu sev vai attiecīgajam cilvēkam attiecīgajā jautājumā. Tāpēc, protams, ir svarīga paša tarologa apzinātība un personības attīstība, saikne ar Dievišķo un ikdienas enerģētiskā higiēna.

Ņemot šo vērā, kurss taro veco arkānu padziļinātai apguvei tiek papildināts ar praktiskiem un radošiem uzdevumiem, lai tā dalībniece sistematizēti apgūtu ne tikai teoriju un simbolus, bet caur pašizziņu, refleksiju un grupas kopējo enerģētisko lauku piedzīvotu arī pati savu personīgo transformāciju.

Lai gan interese par taro pēdējos gados sabiedrībā tikai pieaug, darbošanās ar šo sistēmu un tās izmantošana savā pašizaugsmē vēljoprojām tiek apvīta stereotipiem un novecojušiem mītiem.  Tas nereti rada sajūtas, ka šī prakse jāslēpj, par to nedrīkst brīvi runāt, sējot šaubas un nepārliecinātību. Prakse ar kārtīm lielākoties notiek vienatnē, pietrūkstot viedokļu apmaiņai un saskarsmei ar citiem, kas šo sistēmu atzīst un izmanto. Tāpēc

PRAKSEI UN APMĀCĪBĀM GRUPĀ IR SAVA PAPILDUS VĒRTĪBA:

 • droša, pieņemoša un atbalstoša vide izaugsmei un praktiskiem treniņiem;
 • iespēja būt starp līdzīgi domājošajiem, savstarpēji komunicēt un dalīties;
 • dinamisks un daudz interesantāks mācību process, kā darot to vienai;
 • palielina brīvības sajūtu taro interpretēšanā un izmantošanā savā ikdienā;
 • ceļ pārliecību un pašvērtējumu;
 • stiprina iedvesmu, motivāciju un apņēmību darīt.

"Tikšanās ar domubiedriem gan čatiņā, gan tiešsaistē deva papildus aizrautību, interesi, jo katra cilvēka dzīvesstāsts un pieredze ir īpaša un unikāla. Mēs katra viens otram patiesībā bijām Skolotāji, visas viena no otras mācījāmies. Un tas ir pats skaistākais!" kursa absolvente Līga
"Pirmo reizi jutu grupas enerģētiku, pozitīvu, uzmundrinošu. Mācījos dalīšanās prieku, uz ko Linda mūs mudināja. Ja agrāk dalījos tikai ar tuvākajiem, svešos it kā ignorējot, tad šeit tas mainījās un dalīšanās notika labprāt." Sarma
"Piemēri no citu meiteņu dzīves paplašina redzesloku, parāda sakarības. Tie dod ieskatu tam, cik daudz var paveikt un izdarīt, ejot uz mērķi ar stipru gribu, neatlaidību un rīcību. Grupā smēlos iedrošinājumu darīt un nepadoties grūtību priekšā." Inta
"Šīs apmācības un īpaši sarunas ar meitenēm čatiņā atvēra plašāku manu pasauli." Agnese
"Man ir sajūta, ka mēs kļuvām par tādu foršu komandu. Kā saka-nekas  nenotika un neviens šeit nebija nejauši." Linda

KURSA AUTORE UN VADĪTĀJA:  LINDA ARELA

 • 5 gadi aktīva darbība taro apguvē, pētniecībā un klientu konsultēšanā
 • taro apmācību vadītāja
 • Latvijas Tarologu asociācijas valdes locekle
 • sertif. izaugsmes trenere, transformāciju koučs
 • vēdiskais astrologs
 • vairāk lasi sadaļā PAR MANI.

"Paldies, Linda, par to, ka Tu nestrādā virspusēji. Paldies, ka dalies ar praktiskiem padomiem, ar reāliem piemēriem. Es apbrīnoju Tavas zināšanas un to,kā Tu strādā. Manī tik ļoti mainījās tas, kā es jūtos tagad un tas, kā es jutos, kad pirmo reizi aizgāju pie Tevis uz nodarbību. Es toreiz knapi varēju parunāt, man visu laiku gribējās raudāt... " kursa absolvente Inga

Pirkumu grozs