TARO PAMATU APMĀCĪBA - PERSONĪGĀ TRANSFORMĀCIJA 

 "MUĻĶA CEĻOJUMS"

MAĢISKS PIEDZĪVOJUMS 5 MĒNEŠU GARUMĀ


Lai piedalītos kursā, Tev nav nepieciešamas taro priekšzināšanas. Tomēr arī tad, ja tādas ir, iepriekšējo gadu kursa dalībnieču pieredze rāda, ka jebkurā gadījumā dalība kursā ir ļoti vērtīga, jo ļauj iegūt papildus zināšanas, padziļinātāku skatījumu uz taro sistēmu un arhetipiem, kā arī piedzīvot pašai savu individuālo transformāciju.

"Taro jau ir par dzīvi- to, kurā dzīvojam, tāpēc viss, ko kursā apguvu- zināšanas, taro kāršu izpratne, intuīcijas treniņi noder arī reālajā dzīvē. Gan tas, kas norisinājās kadrā, gan aizkadrā. Kurss ir vērtīgāks nekā ciparos izteiktā summa, tas ir ļoti dziļš un transformējošs,"  kursa absolvente Vineta

TARO SISTĒMA  UN TRANSFORMĀCIJU KOUČINGS 

Šis kurss ietver gan visu 78 taro sistēmas kāršu teorētisko apmācību, gan katras dalībnieces personīgo pašizziņas un iekšējās pasaules pārmaiņu procesu. 

Iknedēļas lekcijās un grupas nodarbībās tiks teorētiski un praktiski izzināti un apgūti  22 vecie un 56 jaunie arkāni. Uzdevumu un pašrefleksijas laikā Tu uzzināsi, kā šo arkānu enerģijas saistītas tieši ar Tevi, cik Tev pazīstamas vai svešas un kā Tevi ikdienā ietekmē. Arhetips, kas grupu un ikkatru tās dalībnieci “ievedīs” ceļojumā, saucas Muļķis. Tas meklē pieredzi, vēloties savu neziņu un naivumu vērst iekšējā gudrībā un viedumā. Sadzirdējis aicinājumu, tas seko intuīcijai, riskē, uzticas un dodas ceļā. 

Muļķim ir atvērts un zinātkārs prāts, kā arī apzināšanās, ka pieredze, ko viņš var gūt šajā ceļojumā, ir vērtīgāka par iespējamību kļūdīties vai palikt tur, kur viņš atrodas šobrīd.

Neliels video par transformācijas dabu un to, kas simboliski notiek kursa  laikā.

Ja vien Tu esi klātesoša, kurss ir kā plūsma, kas aktivizējas un ved Tevi arvien dziļāk Tavos dziļumos pie patiesības un Tavas autentiskās Būtības.

Zināšanas, kuras gadsimtu gaitā tika apzināti slēptas vai mutiski nodotas tikai izredzētajiem,  nu ir pieejamas katram, kas vien vēlas uzmanīgi klausīties. Caur šo kursu aicinu Tevi  aizraujošā ceļojumā, kurš mainīs to, kā uz pasauli un sevi esi lūkojusies līdz šim.

DZĪVE KĀ SPĒLE

Cilvēka dzīve šeit uz Zemes ir kā spēle. Ja Tu zini spēles noteikumus, Tu vari spēlēt stratēģiski- virzībā pretim saviem mērķiem, sapņiem un misijai. Ja nezini- visticamāk Tu pārvietosies pa spēles laukumu, paļaujoties uz veiksmi vai nepārtraukti riņķosi pa apli, atgriežoties atkal un atkal vienās un tajās pašās neatrisinātajās situācijās. Pazīsti šādas sajūtas?

"Es izprotu, cik viss ir saistīts! Nekas mūsu dzīvē  nav kā nogriezti gabaliņi, bet skaisti savijas un veido pārejas un tiltus,"  kursa dalībniece Daiga

Kam ir zināšanas par sevi un universālajiem Visuma likumiem, kas apzinās savu personisko atbildību par savu likteni, tam ir vara pār savām izvēlēm, rīcību un notiekošo savā dzīvē.

 Kurss noteikti ikvienam tās dalībniekam dos impulsus vērot un domāt, meklēt atbildes un iegūt jaunas perspektīvas.


vēlos piedalīties

PIEDALOTIES TARO APMĀCĪBĀ-TRANSFORMĀCIJĀ, TU:

 • apgūsi visu 78 taro sistēmas kāršu nozīmes;
 • izzināsi sevi un veidosi dziļāku izpratni par to, kas notiek Tevī un Tavā dzīvē;
 • veicināsi apzinātību, mācīsies uztvert pasauli veselumā un ieraudzīsi arvien vairāk sinhronizācijas un likumsakarības savā dzīvē;
 • stiprināsi saikni ar savu iekšējo jušanu jeb intuīciju;
 • attīstīsi iztēli un radošo domāšanu;
 • vairosi iekšējā miera, pieņemšanas un brīvības sajūtu;
 •  stiprināsi pārliecību, spēju ticēt un uzticēties- sev, savam spēkam, pasaulei;
 • iegūsi jaunas atklāsmes un perspektīvas; 
 • smelsies motivāciju un drosmi lēmumiem un reāliem soļiem.

Taro zināšanas un prakse

"Sāku katru nedēļu reflektēt par to, kā šajā nedēļā ir gājis. Tas man palīdzēja vairāk pamanīt to, kas manā dzīvē notiek, un savilkt kopsakarības. Sāku saskatīt daudz vairāk veidu, kā es varu būt noderīga un iedot citiem ko vērtīgu, palīdzēt. Ka daudzi šķēršļi un nevarēšanas ir tikai manā galvā un, ja es saņemos un sāku darīt, tad viss notiek un sanāk." Anete

"Kurss mani aktivizēja, iedarbināja atkal iztēli. Stiprināja uzticēšanos Visumam, gatavību pārmaiņām, elastīgāku to pieņemšanu. Ja pirms tam biju kā ieskābis gurķis, tad tagad es dodu iespēju sev un savai dzīvei! Iegūtās zināšanas ir kā dzīves grāmata, kuru lasīt un pārlasīt un atkal ieraudzīt ko jaunu." Sarma

GRUPAS ATBALSTS UN SPĒKS

Lai gan interese par taro pēdējos gados sabiedrībā tikai pieaug, darbošanās ar šo sistēmu un tās izmantošana savā pašizaugsmē vēljoprojām tiek apvīta novecojušiem stereotipiem un mītiem.  Tas nereti rada sajūtas, ka šī prakse jāslēpj, par to nedrīkst brīvi runāt, sējot šaubas un nepārliecinātību. Prakse ar kārtīm lielākoties notiek vienatnē, pietrūkstot viedokļu apmaiņai un saskarsmei ar citiem, kas šo sistēmu atzīst un izmanto. Tāpēc

APMĀCĪBĀM UN PRAKSEI GRUPĀ IR SAVA PAPILDUS VĒRTĪBA:

 • droša, pieņemoša un atbalstoša vide izaugsmei un praktiskiem treniņiem;
 • iespēja būt starp līdzīgi domājošajiem, savstarpēji komunicēt un dalīties;
 • dinamisks un daudz interesantāks mācību process, kā darot to vienai;
 • palielina brīvības sajūtu taro interpretēšanā un izmantošanā savā ikdienā;
 • ceļ pārliecību un pašvērtējumu;
 • stiprina iedvesmu, motivāciju un apņēmību darīt.

"Tikšanās ar domubiedriem gan čatiņā, gan tiešsaistē deva papildus aizrautību un interesi, jo katra cilvēka dzīvesstāsts un pieredze ir īpaša un unikāla. Mēs katra viens otram patiesībā bijām Skolotāji, visas viena no otras mācījāmies. Un tas ir pats skaistākais!" kursa absolvente Līga
"Pirmo reizi jutu grupas enerģētiku, pozitīvu, uzmundrinošu. Mācījos dalīšanās prieku, uz ko Linda mūs mudināja. Ja agrāk dalījos tikai ar tuvākajiem, svešos it kā ignorējot, tad šeit tas mainījās un dalīšanās notika labprāt." Sarma
"Piemēri no citu meiteņu dzīves paplašina redzesloku, parāda sakarības. Tie dod ieskatu tam, cik daudz var paveikt un izdarīt, ejot uz mērķi ar stipru gribu, neatlaidību un rīcību. Grupā smēlos iedrošinājumu darīt un nepadoties grūtību priekšā." Inta

KURSA PROGRAMMAS AUTORE UN VADĪTĀJA:  LINDA ARELA

 • 5 gadi aktīva darbība taro apguvē, pētniecībā un klientu konsultēšanā 
 • taro apmācību vadītāja
 • Latvijas Tarologu asociācijas valdes locekle
 • sertif. izaugsmes trenere, transformāciju koučs
 • vēdiskais astrologs
 • vairāk lasi sadaļā PAR MANI.

"Paldies, Linda, par to, ka Tu nestrādā virspusēji. Paldies, ka dalies ar praktiskiem padomiem, ar reāliem piemēriem. Es apbrīnoju Tavas zināšanas un to, kā Tu strādā. Manī tik ļoti mainījās tas, kā es jūtos tagad un tas, kā es jutos, kad pirmo reizi aizgāju pie Tevis uz nodarbību. Es toreiz knapi varēju parunāt, man visu laiku gribējās raudāt... " kursa absolvente Inga

"Cilvēkresurss un cilvēciskais faktors. Es no sirds priecājos, ka mācījos tieši pie Tevis, Linda. To lielo zinātkāri un pētīt vēlmi ļoti izbaudīju. Mana ticība kļuvusi spēcīgāka. Gan sev un saviem spēkiem, gan lielākam plānam, kura daļa esmu,"  Laura

REZULTĀTS, NOSLĒDZOT KURSU:

 • Tu pārzināsi jaudīgu pašizziņas un prognostikas instrumentu, ko izmantot savā un citu labā lēmumu pieņemšanā vai atbilžu meklējumos uz aktuāliem dzīves jautājumiem;
 • Tavā īpašumā būs visu taro sistēmas kāršu teorētiskie materiāli, ieskats numeroloģijā un simbolos, kā arī izlikumu shēmas dažādām dzīves situācijām un to analīzei;
 • paplašināsies Tava izpratne par Dvēseles evolūcijas ceļu šeit uz Zemes, universālajiem Visuma likumiem un kārtību;
 • Tu spēsi patstāvīgi darboties ar taro kārtīm. Tas gan nenozīmē, ka Tev pēc kursa pabeigšanas noteikti jākļūst par taro konsultantu, tomēr, ja tā izlemsi, šajā kursā iegūtais būs pamats jaunam pašrealizācijas virzienam, kuru varēsi turpināt attīstīt apmācībās pie manis taro prakses padziļinātajā kursā vai pie citiem taro skolotājiem;
 • Tu saņemsi apliecību par taro apguvi un varēsi pieteikt savu biedra dalību Latvijas Tarologu asociācijā, ievietot publiski informāciju par saviem pakalpojumiem asociācijas mājas lapā un iesaistīties citās tās aktivitātēs.

BONUSĀ:

 •  kursa laikā saņemsi atlaidi manām individuālām sesijām (koučings, TLH, transf.spēles),
 •  kā arī divas Timeline healing meditācijaslai dziedinātu brīvai taro praksei traucējošus blokus vai pārliecības un  spēka meditāciju.

Kursa norise: ONLINE Zoom platformā 27.03.2023.- 30.08.2023.

Nodarbību laiks:

 • ievada nodarbība 27.03.2023. plkst. 16:30
 • turpmākās nodarbības trešdienu vakaros plkst.16:30-19:30 kopā 24 nodarbības jeb 72 kontaktstundas.

Kursa vērtība: EUR 888,- (vienas nod.maksa EUR 37,- ). Apmaksa iespējama, veicot ikmēneša maksājumu EUR 148,- vai, ja veic pārskaitījumu par visu kursu uzreiz, kopsummai tiek piešķirta 15% atlaide (Tavs ieguvums EUR 135,- apmērā).

PIETEIKŠANĀS ANKETA

Pirkumu grozs