Es pieņemu ceļu, ko mana Dvēsele izvēlējusies šajā dzīvē iet

Es ticu, ka pilnīgi viss ir iespējams

Es uzticos sev

Visums uzticas man un es uzticos Visumam

Mana Sirds zina, kur ved mans Ceļš un es ar prieku ļauju sev sekot šim Ceļam

Es piepildu savus sapņus

Es ESMU

Es esmu savas dzīves radītāja

Es aktivizēju visus savus resursus un ļauju pilnībā izpausties savam unikālajam potenciālam un radītāja spējām

Es esmu atvērta Visuma enerģijas plūsmai, kas brīvi plūst caur mani

Caur savu enerģiju, gribasspēku un rīcību es manifestēju realitāti, kas ir saskaņā ar manu Dvēseles plānu un manu personīgo sūtību

Es esmu Dieviete, Dievišķa būtne ķermenī šeit uz Zemes

Es esmu klusumā, mierā ar sevi un ieklausos savā iekšējā balsī

Es uzticos savai intuīcijai un ļauju tai sevi vadīt

Es pieņemu cikliskumu sevī un savā dzīvē visapkārt

Es pieņemu savu ķermeni un apzinos, ka tas ir ideāli veidots tieši manam Gara uzdevumam šeit uz Zemes

Es mīlu katru sava ķermeņa šūniņu, es jūtu, kā tās elpo un ir Gaismas piepildītas

Es no sirds dodu pasaulei labāko, ko spēju dot un pateicībā pieņemu to, ko tā man sniedz

Es peldos bezgalīgā pārpilnības plūsmā

Es ļauju sev gūt panākumus un dzīvot labklājībā

Es uzticos sev un Visumam un drosmīgi dodu dzīvību tam, kas caur mani vēlas tapt radīts

Es ESMU mīlestība, es mīlu sevi un spēju beznosacījumā mīlēt visu apkārtējo

Es esmu apmierināta, vesela, auglīga, ziedoša, radītspējīga sieviete

Es esmu drošībā

Es stingri stāvu uz zemes un disciplinēti organizēju savu zemes dzīvi

Es uzņemos pilnu atbildību par savu rīcību, izvēlēm un to sekām

Es esmu autoritāte pati sev, es uzticos un paļaujos uz savu spēku

Es spēju sasniegt savus mērķus un vadu/iedvesmoju citus caur savu piemēru

Es pārliecinoši nosaku savas robežas un cieņpilni ievēroju citu nospraustās robežas

Es augu garīgi un reizē manifestēju savas zināšanas un apzinātību materiālajā pasaulē

Es pieņemu un cienu Ceļu, pa kuru mana Dvēsele šajā dzīvē izvēlējusies iet

Es esmu kontaktā ar savu Augstāko Es un uzticos tā vadībai

Es dzīvoju saskaņā ar savu SIRDSapziņu

Manas domas, mani vārdi un mani darbi sakrīt

Es spēju lūgt palīdzību vai padomu, ja tas man ir nepieciešams

Es mīlu un pieņemu sevi tieši tādu, kāda es esmu

Es pieņemu atšķirīgo sevī un cienu atšķirīgo citos

Es esmu mīlestības vērta. Es spēju no sirds mīlēt un esmu patiesas mīlestības cienīga

Mīlestība pulsē katrā manā šūnā un es vēlos ar to dalīties

Ko es dodu – tas nāk pie manis atpakaļ. Šodien es izvēlos dot mīlestību!

Es izdaru sev veselīgas izvēles, respektējot savu ķermeni, emocijas un vērtības

Es esmu gatava jaunai pieredzei

Es esmu pašpietiekama, manī ir visi nepieciešamie resursi, griba un spēks, lai es virzītos uz priekšu

Es apzināti izvēlos, kādu dzīvi es vēlos dzīvot un esmu motivēta to īstenot

Es spēju koncentrēties un saglabāt fokusu uz savu mērķi

Es pārvaldu savus instinktus un esmu saimniece savā ķermenī. Ir dabiski būt veselai

Es esmu harmonijā ar sevi un harmoniskā mijiedarbībā ar Visumu

Es dodu citiem no sevis to, ko vēlētos saņemt pati

Es uzticos Visuma lielajam plānam un pateicībā pieņemu visu, ko dzīve man dod

Katra mana kļūda ir iespēja, kas man ļauj arvien vairāk izprast un iepazīt sevi un ved pretim manai izaugsmei

Es esmu godīga pret sevi un cilvēkiem man apkārt

Es pieņemu patiesību tādu, kāda tā ir

Mana Gaisma spīd spoži un izgaismo manu pagātni, tagadni un nākotni

Es apzinos sevis, sava šīs dzīves ceļa un visas manas Dvēseles evolūcijas unikalitāti un esmu no sirds pateicīga to piedzīvot

Es ticu, ka viss, kam pie manis jāatnāk, atnāk īstajā laikā, īstajā vietā un īstajā secībā. Manā pasaulē viss ir kārtībā

Visas atbildes jau ir manī

Es dzirdu sevi un savu ķermeni un ļauju sev būt vienatnē, klusumā, atpūsties un atjaunoties vienmēr, kad jūtu, ka tas man ir nepieciešams

Es piedodu sev, es pieņemu sevi, es mīlu sevi

Es stingri stāvu savā iekšējā centrā arī tad, kad pasaule un notikumi strauji rotē ap mani

Es ļauju veiksmei ienākt manā dzīvē, es esmu veiksmīga sieviete

Es pateicos par iespējām, kas ik dienu man tiek dotas un drosmīgi, ar prieku un pārliecību izmantoju tās

Es priecājos par citu panākumiem, resursi ir bezgalīgi, tie pietiks visiem

Jo vairāk es dodu, jo vairāk es saņemu

Es esmu radīt spējīga būtne un brīvi manifestēju savus talantus un radošo potenciālu

Es varu sasniegt visu, ko es vēlos, dzīvojot ar baudu, caur prieku un gandarījumu

Es esmu maiga, pacietīga un pieņemoša pret sevi un citiem. Piedošana dara mani brīvu.

Es izpaužu savu seksualitāti, cienot sevi un savu ķermeni

Es esmu kontaktā ar savu spēku, es jūtu to sevī un varu izsaukt jebkurā mirklī, kad man tas ir nepieciešams

Mīlestība ir visspēcīgākais spēks

Es atlaižu kontroli un uzticos savai dzīvei

Es atbrīvoju pati sevi un cilvēkus man apkārt no visām savām gaidām un uzstādījumiem

Es piedodu sev visu, kas noticis pagātnē, atbrīvoju to un esmu atvērta jaunam ceļam

Es esmu brīva savā izvēlē, kad dot un kad pieņemt to, ko man dod

Es esmu savienota ar Dievišķo Avotu, es esmu savienota ar savu Augstāko Es

Es saredzu jaunas perspektīvas, ko šis (jebkurš notikums) manā dzīvē nes

Es dzīvoju pilnvērtīgi. Katra manas dzīves diena ir iekšēja miera, gandarījuma, prieka un pateicības pilna

Es no sirds pateicos katrai manas dzīves dienai, katram satiktajam cilvēkam, katrai pieredzei, ko esmu piedzīvojusi un kas atvedusi mani līdz šim brīdim

Es atbrīvoju to, kas ir lieks un vairs nekalpo manai izaugsmei. Es mīlu sevi un ļauju Dievišķajam dziedināt manu fizisko un visus manus smalkos ķermeņus

Pārmaiņas ir pāreja jaunā līmenī, nāve ir durvis, kas paveras uz jaunu dzīvi.

Ikvienas beigas ir jauns, skaists sākums

Mans Gars un mana Dvēsele vienmēr ir drošībā

Es esmu harmonijā ar sevi un visu pasauli

Manā dzīvē valda līdzsvars un balanss

Es novērtēju mērenības mieru, pacietību un vienkāršību

Man pieder viss pasaules laiks

Es esmu upē, es saplūstu ar upi, es esmu upe. Es ļaujos plūdumam, kur ūdens mani nes

Es pateicos Augstākajiem spēkiem, saviem sargeņģeļiem, kas vienmēr ir man blakus, mani vada un sargā

Es uzņemos atbildību par katru savu domu, vārdu un rīcību

Es esmu godīga pret sevi un gatava neatlaidīgi, pacietīgi un disciplinēti strādāt savai izaugsmei

Es atzīstu savu ēnu, pieņemu to, pateicos tai par visu, ko tā man devusi un ar mīlestību iekļauju savā Veselumā. Visums mani par to apbalvo ar jaunām iespējām

Manī mīt Tumsa un manī mīt Gaisma, tās abas mijiedarbojas un dara mani jutīgāku, spēcīgāku un gudrāku

Visi mani destruktīvie uzskati, ierobežojumi un apsēstības izšķīst Gaismā

Es esmu kas vairāk kā vara, statuss, sasniegumi, nauda vai ķermenis, es esmu Dvēsele

Es atbrīvoju visas ilūzijas, atkarības, melus, destruktīvas pārliecības, saites un attiecības, kas turējušas mani savā gūstā

Es atzīstu un redzu patiesību

Es esmu patiesa pret sevi visā, ko izvēlos un daru

Es esmu gatava spert soļus pretim savai brīvībai

Es drosmīgi pārdzīvoju visas pārmaiņas, kas nepieciešamas manai izaugsmei

Es atdzimstu jaunā Būtībā

Es esmu zvaigzne. Es esmu dīva. Es esmu mūza.

Es esmu iedvesma citiem un iedvesmoju pati sevi

Mana Dvēsele droši dzied savu dziesmu un izstaro Gaismu pa visu pasauli

Es apzinos savas dāvanas un talantus, izprotu savus dzīves uzdevumus un realizēju savu misiju

Es atpazīstu un jūtu savu ceļu. Es ticu tam. Es drosmīgi dodos pa to

Visu, ko esmu spējīga iztēloties, to visu esmu spējīga realizēt

Es ticu sev un Visuma atbalstam maniem sirds sapņiem. Pilnīgi viss ir iespējams!

Es mierīgi ielūkojos savās bailēs un manī ienāk skaidrība

Es atlaižu visas savas šaubas un nedrošību, neatgriezeniski atdodu to visu Dieva gādīgajās rokās. Man tās vairs nav vajadzīgas!

Es esmu Mēness meita. Intuīcija, instinkti, iekšējā sievišķā enerģija- viedā vilcene manī vada mani cauri manai tumšajai naktij

Manam Garam ir pietiekoši spēka, lai mani izdziedinātu

Dzīvot - nozīmē izprast sevi

Es atskatos uz pagātni ar mīlestību un pateicos par pieredzi, ko tā sniedza

Es esmu savas dzīves centrs. Dzīvības spēks un enerģija

Es izstaroju prieku, ticību un optimismu kā bezgalīgus gaismas starus uz visām pusēm

Es esmu radošuma, labklājības un mīlestības Avots

Es sasildu un svētīju katru satikto cilvēku savā ceļā ar pieskārienu, labu vārdu vai nodomu

Caur savu gribu un mērķtiecību, es drosmīgi un apzināti piepildu savus sapņus un mērķus

Es lepojos ar sevi, savu rīcību un izvēlēm. Es lepojos ar savu dzīvi!

Dzīve ir spēle, mēs visi spēlējam dzīvi. Lai gūtu pieredzi, es jebkurā mirklī drīkstu brīvi mainīt savas dzīves lomas un izdzīvot sevi tādu, kādu līdz šim neesmu piedzīvojusi

Es atdzimstu, atjaunojos un integrēju pārmaiņas savā dzīvē

Es esmu gatava savam Aicinājumam. Īstais brīdis tam sekot ir TAGAD

Es zinu, kas man ir jādara

Es izvēlos savu ceļu

Es pieņemu savu unikālo likteni

Manai dzīvei ir jēga

Es esmu vesela

Es esmu veselums

Es esmu pilnība un unikāla tieši tāda, kāda es esmu

Es esmu es pati- brīva katrā savā domā, izvēlē un rīcībā

Mana iekšējā pasaule ir harmonijā ar manu ārpasauli

Es dzīvoju mīlestības vadītā brīvībā

Mans dzīves Augstākais uzdevums ir būt laimīgai

Pirkumu grozs