Es dodu priekšroku radošai, inutitīvai un individuālai pieejai, tāpēc manā piedāvājumā ir dažādi instrumenti un metodes, kas tiek piemēroti un miksēti atbilstoši klienta situācijai un vajadzībai.

TRANSFORMĀCIJU KOUČINGS

TRANSFORMĀCIJU KOUČINGS

Koučings ir psiholoģiska atbalsta veids, kas vērsts uz apzinātības palielināšanu un iekšējā potenciāla atklāšanu, lai Tev izdotos veiksmīgāk virzīties uz priekšu savā unikālajā ceļā.


Sesiju piedāvājumu skati šeit

TRANSFORMĀCIJU SPĒLES

TRANSFORMĀCIJU SPĒLES

Transformācijas spēle ir psiholoģisks spēles veids - izaugsmes treniņš ar konkrētu mērķi un  vērsts uz iekšēju darbu ar Tavām personīgajām vajadzībām.

lasīt vairāk

Spēli var spēlēt gan individuāli, gan grupā, piedāvājumu skati šeit.

NEIROGRAFIKA

Neirografika ir radoša apzinātas zīmēšanas metode, kas caur nodomu un neirografisko līniju, figūrām un krāsām ļauj Tev zīmēšanas laikā formēt savu nākotnes realitāti.

Individuālo un grupu nodarbību piedāvājumu skati šeit.


VĒDISKĀ ASTROLOĢIJA

Vēdiskā astroloģija ir viedu zināšanu sistēma un jaudīgs pašizziņas instruments, kas palīdz apzināties labāk sevi un savus talantus, kā arī paredzamos dzīves izaicinājumus un gūt idejas, kā tos efektīvāk pārvarēt. 

lasīt vairāk

Lai pieteiktos sesijai, spied šeit