KOUČINGS ir psiholoģiska atbalsta veids, kas vērsts uz apzinātības palielināšanu un iekšējā potenciāla atklāšanu,  lai Tev izdotos veiksmīgāk virzīties uz priekšu savā unikālajā ceļā.

Koučs nevērtē, nesniedz padomus un nesaka priekšā, kā Tev būtu pareizi jārīkojas. Atbildes procesa laikā meklē Tu pats. Mani kā kouča galvenie darba instrumenti ir stratēģiskas tehnikas, atgriezeniskās saites sniegšana par to, ko redzu un dzirdu un jautājumu uzdošana, ar kuru palīdzību Tu tiec fokusēts uz savu izvēlēto mērķi.  Tā tiek nodrošināta maksimāla brīvība un oriģinalitāte iespēju un risinājumu meklēšanā. 

Pārmaiņas bieži saistās ar tādām emocijām kā bailes, šaubas, nepārliecinātība, iekšējs satraukums u.c. Tāpēc koučinga sesijās Tavam pašizziņas un pārveides procesam primāri tiks radīta droša un uzticama vide - telpa, kurā Tu vari brīvi atklāties un uzzināt daudz jauna un pārsteidzoša par sevi. 


Transformāciju koučinga sesijās tiek risināti jautājumi, kam pēcāk būs ilgtermiņa ietekme uz Tavu turpmāko dzīvi: 

 • Tava personība, dzīves lomas un uzvedība;
 • iekšējās pasaules un jūtu izpēte, vēl neatklātais potenciāls;
 • Tavas pārliecības, uzskati un attieksmes;
 • Tavas vērtības (t.sk.pašvērtējums), prioritātes un sirds dziļākās vēlmes;
 • Tavs spēks, talanti un motivācija;
 • Tava misija un tas, ko Tu vari un vēlies dot no sevis pasaulei.


ATSAUKSME"Man ļoti patika sesija un likās noderīga, jo ne tikai apstiprināja manas sajūtas un domas, bet palīdzēja "aizrakties" dziļāk, ieraudzīt iepriekš nepamanīto un sastādīt sev plāniņu, ko darīt tālāk, lai risinātu situāciju.  Linda, manuprāt, ļoti jūt cilvēkus un piedāvā vajadzīgos rīkus un uzdod atbilstošos jautājumus! " Katrīna

KAS IR TRANSFORMĀCIJA? 

Tauriņš tradicionāli tiek pozicionēts kā transformācijas simbols un caur šo tēlu arī viegli izskaidrot transformācijas procesa dabu. ⠀

Tārpiņveidīgajam kāpuram kūniņas stadijā iekšēji attīstās spārni un nomainās visa organisma struktūra, pēcāk kļūstot par krāšņu, lidot spējīgu pieaugušu kukaini. Notiek nevis vienkārši izmaiņas, bet pilnīga mistiska pārvēršanās, kuras laikā rodas jauna radība, kas gan izskatās, gan dzīvo citādāk kā iepriekšējais kukainis. Radikāla METAMORFOZE.

Pārmaiņas ar tauriņu notiek neatgriezeniski, gluži tāpat kā ar cilvēku transformācijas procesā. Šajos dziļi domāšanu, jušanu un izpratni izmainošajos dzīves brīžos vai posmos Tu kļūsti par laimīgāku un harmoniskāku personību. ⠀

ATSAUKSME: "Linda visu laiku biji vērīga klausītāja un uzdeva precīzus jautājumus vietā un laikā. Vedināja domāt par konkrētām lietām, kas man bija svarīgi. Manuprāt, koučinga sesija bija ļoti produktīva, jo lika ieraudzīt ne tikai savas "ieciklēšanās", bet arī reāli ķerties pie darīšanas/izmaiņām. " Vineta

ATSAUKSME: "Sadarbības laikā piedzīvoju dažādas emocijas - atkarībā no izskatītā jautājuma. Man patika, ka Linda burtiski "izvelk" īstās atbildes no iekšām, lai būtu rezultāts, kā arī izmanto dažādas metodes, lai problēmu šķetinātu izvērstāk un dziļāk. Sajutu patiesu ieinteresētību,  iespēju izstāstīt skaļi savas sajūtas un bažas. Vienkārši uzticēties, kas man nenākas viegli. Paldies!" Anna

Transformāciju koučings nav piemērots absolūti katram un negarantē vienu konkrētu rezultātu.

Lai sasniegtu panākumus personības pārveidē, cilvēkam ir jāizmanto gribasspēks un pašdisciplīna. Jābūt gatavībai vērst fokusu uz savu iekšpasauli, rīkoties un uzņemties atbildību, nevis vainot visā citus un apkārtējo pasauli. Jābūt atvērtībai padziļinātam procesam, jāspēj uzticēties koučam un jāsniedz  godīgas atbildes (pašam sev) uz uzdotajiem jautājumiem.

Viens no koučinga pamatpieņēmumiem ir, ka cilvēkam esošajā momentā jau ir nepieciešamie iekšējie resursi, lai dzīvotu tādu dzīvi, kādu viņš vēlas dzīvot. Vienīgi šie resursi nereti katram pašam jāatklāj, jāslīpē, jāmeklē ceļi un iespējas, kā tos celt gaismā un praktiski pielietot.
Lai notiktu pārmaiņas, procesā ir jāieliek enerģija. Jātrenējas, jāvingro, jākļūdās, jāmēģina  līdz sanāk.
Neviena elektroniskā ierīce neieslēdzas, ja tai “nepadod” strāvu. Gluži tas pats ir ar mums, mūsu talantiem, sapņiem un pārmaiņām to virzienā. Tiem jāpadod enerģija!


Jo lielāks "attālums" no šī brīža realitātes līdz Tavam nākotnes sapnim vai mērķim-kur Tu vēlies nokļūt, kā Tu vēlies dzīvot un justies, jo vairāk pārmaiņu būs jānotiek tieši ar Tevi pašu ceļā uz šī mērķa piepildījumu.

Tāpēc, ja sapnis Tev patiesi ir svarīgs, neatmet to tikai tāpēc, ka šī brīža Tevis versija nav spējusi to piepildīt.

 • virzies pretim savas personības izaugsmei, sevis transformācijai,
 • izkop jaunas īpašības,
 • nostiprini talantus un prasmes,
 • maini savu domāšanu un
 • kļūsti par cilvēku, kas spēj izmainīt sevi un pēc tam jau arī apstākļus un savu sapni piepildīt.
Esmu šeit un ar prieku atbalstīšu Tevi Tavā ceļā vēlos pārmaiņas

ATSAUKSME:  "Pēc sadarbības ar Lindu koučinga sesijās jūtos drošāka un stabilāka. Varu vairāk paļauties uz sevi, spēju saskatīt iespējas un risinājumus. Esmu ieviesusi jau vairākus praktiskus ieradumus, kas man palīdz darbā justies pārliecinošāk. Uzdrošinos darīt tādas lietas, ko iepriekš biju atlikusi. Vairojies prieks, gandarījums, labāks noskaņojums." Ilze

ATSAUKSME: "Koučinga sesija mudināja mani uz savu situāciju un iespējām paskatīties no cita skatu punkta. Varēju definēt konkrētus variantus, kā uzlabot savu ikdienu, savu vidi un, kā ar maziem, pakāpeniskiem, bet konkrētiem soļiem virzīties uz to, lai es būtu mierā ar savu dzīvi un vietu pasaulē. Saruna bija brīva, viegli plūstoša un pēc sarunas uzlabojās skats uz sevi un dzīvi."  Daiga

TAVI IEGUVUMI NO TRANSFORMĀCIJAS KOUČINGA:

 • apzinātība un lielāka skaidrība;
 • harmoniskāka personība, prāta un jūtu balanss; 
 • tādu vērtīgu prasmju un spēju attīstīšana, kā mērķu formulēšana, plānošana, kritiskā domāšana, problēmu analīze un konfliktu risināšana,  radošums, intuīcija u.c.
 • augstāka produktivitāte un ātrāk sasniegts rezultāts nekā iespējams darbojoties patstāvīgi;
 • pieņemto lēmumu noturība un iekšējās stabilitātes izjūta; 
 • enerģijas, uzdrīkstēšanās un motivācijas pieaugums;
 • fokusēta virzība uz mērķi un efektīvi izmantots iekšējais potenciāls;
 • dzīves jēgpilnības apzināšanās un savas dzīves kvalitātes paaugstināšana.

Ja vēlies ar mani sadarboties, izvēlies piedāvājumu PAKALPOJUMI sadaļā vai arī sazinies rakstiski, aizpildot pieteikuma formu šeit pat.


PIESAKOTIES SESIJAI, ŅEM VĒRĀ:

 • koučs nestrādā ar pagātni un nedziedina sāpīgās pieredzes. Koučs fokusē Tevi uz potenciālām iespējām nākotnē;
 • koučs nekontrolēs vai nesodīs Tevi par noteikto uzdevumu neizpildi, tomēr aicinās mācīties no kļūdām, meklēt motivāciju un stimulēs turpmāku izdošanos;
 • koučs nedos rekomendācijas, kā Tev jārisina problēmas, tomēr atbalstīs Tevi Tavos meklējumos, palīdzot  iezīmēt izaugsmes ceļa nākamos  soļus.

PIETEIKTIES SESIJAI: