Pēdējos gados spēļošanas (“gamification”) principi arī Latvijā dažādi tiek integrēti izglītības sistēmā,  terapijās, koučinga sesijās, biznesā u.c. Tie ienes personības izaugsmes procesā vieglumu, padara to interesantāku, veicina atvērtību un uzticēšanos un kas svarīgi - nepazeminot transformācijas vērtību.

Spēle pievērš uzmanību līdz šim nenovērtētiem resursiem vai talantiem, paaugstina ticību un apņēmību sasniegt savu nosprausto mērķi.

Spēle ir tieša un taisnīga, tāpēc tā bieži kalpo kā katalizators pārmaiņām. Esmu novērojusi, ka lielākoties klienti uz spēli ierodas jau Dvēseles vai dziļākā iekšējās pasaules līmenī  gatavi nepieciešamajiem pārmaiņu soļiem, tomēr vēl kaut kas kavē un ierobežo tos drosmīgi spert...Spēle to izgaismo, palīdz ieraudzīt un apzināt. 

Spēle māca uzticēšanos un veicina sadarbību, tāpēc ik mēnesi piedāvāju publisku iespēju piedalīties grupas spēlēs. Notiekošais process un dalībnieku reakcija tajā kalpo par spoguli, lai iepazītu labāk sevi un savu uzvedību. 

TRANSFORMĀCIJU SPĒLE IR RADOŠS UN STIMULĒJOŠS IZAUGSMES TRENIŅŠ, kas vērsts uz iekšēju darbu ar Tavām personīgajām vajadzībām un kuras mērķis ir  

 • netradicionālā un oriģinālā veidā risināt dažādas dzīves situācijas;
 • atpazīt šķēršļus,  atspoguļot Tavas ierobežojošās pārliecības vai traucējošus ieradumus;
 • sniedz iespēju atpazīt slēptos zemapziņas motīvus vai Tavus t.s. "ēnas" aspektus;
 • saņemt atbalstu un iespējams sniegt to citiem spēles dalībniekiem;
 • palīdzēt pārvarēt iesprūduma vai personīgās krīzes momentus;
 • ieviest skaidrību un iniciēt nepieciešamās pārmaiņas  vai transformāciju;
 • modelēt nākotni, smelties cerību un atjaunot resursus;
 • apskatīties uz situāciju no dažādiem skata punktiem, ieraugot jaunas perspektīvas;
 • meklēt praktiskus risinājumus, kā turpināt veiksmīgi virzīties uz savu noteikto mērķi.

Šī brīža aktuālais transformācijas spēļu piedāvājums: 
Reizēm, kad saku “transformācijas spēle” man pašai tas izklausās diezgan pompozs pieteikums 2-3h grupas vai individuālajam darbam.  Tomēr cits termins kā saukt šos radošos spēļošanas procesus latviešu valodā īsti nav izdomāts. Ja pieņemam, ka transformācija tomēr ir salīdzinoši dziļš iekšējās pasaules izmaiņu process, tam, protams, būs nepieciešams vairāk laika. Tomēr, ja pieņemam, ka transformācija  ir pārveidošanās, tad tieši to arī spēle piedāvā: pārveidot Tavu skatījumu un iespējams arī sajūtas attiecībā uz tēmu, kuru izvēlēsies risināt.  

TRANSFORMĀCIJAS SPĒLE MANĀ IZPILDĪJUMĀ APVIENO SEVĪ 3 DIMENSIJAS: 

SPĒLES FORMA, kas iezīmē konkrētus pasākuma noteikumus, tajā pašā laikā rada vieglu, azartisku un radošu atmosfēru, dodot iespēju katrai dalībniecei brīvi izpētīt dažādu sievietes dzīves lomu atšķirīgus aspektus.
TERAPEITISKA PIEEJA, kas ļauj atpazīt slēptus uzvedības motīvus un identificēt izaugsmi bremzējošas (pat bloķējošas) pārliecības, spēles laikā daļēji jau tos dziedinot. ⠀
KOUČINGS, kura uzdevums ir veicināt apzinātību un individuālo atbildību, paaugstināt dalībnieces pārliecību un ticību saviem spēkiem, palīzot saskatīt jaunas iespējas un nosakot konkrētus turpmākos soļus sava jautājuma risināšanai.⠀

KĀ NOTIKS SPĒLE?

 • spēle tiek uzsākta ar konkrētu mērķi vai noformulētu jautājumu, kuru tās dalībnieks vēlas risināt;
Aicinu līdz spēles dienai apdomāt šobrīd aktuālo un to, ko konkrēti Tu vēlies saņemt no sadarbības ar spēli. Noformulē jautājumu, kurā vēlies un jūti sevī interesi un resursu veikt padziļinātāku izpēti un izmaiņas?
 • tiek mests kauliņš un notiek pārvietošanās pa spēles lauciņiem kā klasiskā galda spēlē;
 • procesa gaitā tiek izmantotas dažādas interaktīvas metodes, asociatīvās kartītes un jautājumi, kas kopā rada t.s. spēles maģiju. Tas palīdz vieglāk reflektēt attiecībā uz noteikto spēles tēmu, veidojot tajā jaunu perspektīvu.

Piesakoties spēlei nav nepieciešamas nekādas priekšzināšanas. 

KAD LABĀK NEPIEDALĪTIES TRANSFORMĀCIJAS SPĒLĒ:

 • ja nav apņemšanās pārmaiņām;
 • ja nepieciešama profesionāla psihologa vai psihoterapeita palīdzība;
 • ja ir gaidas, lai tiek sniegts konkrēts padoms, kā rīkoties;
 • ja ir jūtama nepatika pret spēles principiem vai tās vadītāju;
 • ja nav gatavība ievērot un godprātīgi pildīt spēles noteikumus;
 • ja ir vēlēšanās pēc vienkārša un ātra risinājuma;
 • ja nav spēja uzticēties speciālistam vai grupai, lai brīvi apspriestu savu jautājumu.