LAIKA LĪNIJU DZIEDINĀŠANA (Timeline Healing) ir viens no enerģētiskās dziedināšanas jeb energoterapijas veidiem.

Laika līniju dziedināšana ir  terapeitiska metode, kuras pamatā ir princips, ka viss laiks - pagātne, tagadne un nākotne notiek vienā brīdī - TAGAD. Tas, ko Tu esi izdzīvojis pagātnē, turpina Tevī notikt tagad un viss, ko Tu piedzīvosi turpmāk nākotnē - tieši tāpat rodas tagad. Mēs nevaram izmainīt notikušo, bet meditācijas process dod Tev iespēju "atgriezties" laikā, kad notikums piedzīvots un sniegt savam pagātnes Es dziedinājumu, tādējādi izmainot veidu, kā Tu šo notikušo esi uztvēris un kādas sajūtas par to izveidojušās.  

 Tā mainās Tava iekšējā pasaule un perspektīva, caur kuru Tu uztver un mijiedarbojies ar ārējo pasauli. Tā mainās Tava attiecību un dzīves kvalitāte. 

ATSAUKSME: "Lindas balss tembrs palīdz viegli atbrīvoties un izpildīt konkrētas darbības, lai varētu ieņemt meditatīvu stāvokli. Pārmaiņas savās sajūtās pamanīju jau uzreiz pēc sesijas, pēcāk novēroju izmaiņas arī savā reakcijā attiecībās ar citiem cilvēkiem. Priecājos, ka ir šādas iespējas mainīt notikumu uztveri sevī, lai dzīvotu pilnvērtīgāk". Ivita

ATSAUKSME pēc dalības grupas meditācijā: "Meditācija priekš manis ir nokļūšana vietās un notikumos, kuri dzīvo manā zemapziņā. Reizēm tas nāk viegli, citreiz grūti, bet rezultāts vienmēr ir pārsteidzošs un pilns ar tai sekojošām pārdomām. Vadīta meditācija iedod virzienu un nepieciešamo papildus atbalstu. Kopš sesijas pagājuši 2 mēneši un atskatoties uz laiku pēc meditācijas, redzu, ka tajā pieredzētais un piedzīvotais dzīvē aktualizējies ar vien vairāk un iedevis vēl plašāku redzējumu."  Inga Vaivode

KĀPĒC NEPIECIEŠAMA ENERGOTERAPIJA?

Problēma fiziskajā plānā ir tikai sekas tam, kas notiek cilvēka acīm nesaredzamajos smalkajos ķermeņos: domās, sajūtās, karmiski. Risinot lietas tikai ārējā, materiālā līmenī, bieži vien līdz problēmas cēloņa neitralizēšanai nemaz netiekam. Dažreiz, jā, ieguldot ilgas stundas smaga darba, pašdisciplīnu vai finanses, sekas uz laiku var pazust. Tomēr nereti pēc laika, ja netika izdziedināts problēmas pirmcēlonis arī smalkajā plānā, simptomi atgriežas. 

Laika līniju dziedināšanas procesā ir klātesoši un atbalstoši Augstāki spēki. Šajās meditācijās klātesošās enerģijas un mijiedarbība ar tām lauj paveikt daudz vairāk Tavas Dvēseles evolūcijai kā darot vienam.

Dziedināšanas "atslēga" ir izjust traumas brīdī  piedzīvotās emocijas, brīvi tās izpaust un tad atlaist pieķeršanos notikušajam. Jo tiklīdz Dvēsele ir brīvi piedzīvojusi konkrēto pieredzi un bijusi spējīga sevi atbrīvot no pieķeršanās tai, pieredze tiek integrēta un to vairs nav nepieciešams atkārtot atkal un atkal.

ŠĪ MEDITATĪVĀ METODE VAR TEV PALĪDZĒT, JA

 • Tavā dzīvē ir sarežģījumi, ar kuriem nespēj tikt galā, pat mēģinot visdažādākās metodes darbam ar sevi;
 • ir kāda noteikta rakstura situācija vai attiecību “paterns”, kas visu laiku atkārtojas un rada nepatīkamu ietekmi, bet Tu nesaredzi problēmas patieso cēloni, lai spētu to izmainīt;
 • vēlies mazināt bailes vai atbrīvoties no kādas Tavu izaugsmi vai dzīvotprieku ierobežojošas pārliecības;
 • esi "iestidzis" viena rakstura emocijās vai pārdzīvojumos, pat atkarīgs no tām vai arī tieši pretēji- nespējīgs izjust/ piedzīvot kādas no emocijām, jūtām;
 • vēlies dziedināt konkrētas attiecības vai sāpīgu notikumu/ traumu un to atstātās sekas Tavā dzīves uztverē;
 • vēlies paaugstināt pašvērtējumu, stiprināt sava spēka apziņu, veicināt iekšēju pieņemšanas un mīlestības sajūtu u.c.

Piesakoties meditācijai Tev nav jātic iepriekšējam dzīvēm, jāpārzin kaut kādas garīgās mācības vai tml., bet, lai meditācijas process notiktu maksimāli iespējami rezultatīvi, Tev jāsaglabā atvērta interese un iesaiste visā, kas tās laikā tiek piedzīvots


pieteikties meditācijai

ATSAUKSME: "Laika līniju dziedināšanas sesija ļāva man ieraudzīt un apzināties to, kas bija apslēpts un nepamanīts manās attiecībās un reakcijās saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Sesija iedeva tik ilgi gaidīto un meklēto mieru, izpratni par to, kas līdz šim likās neizskaidrojami un nesaprotami.  Atklāsmes un notikusī transformācija aizveda mani pie jauniem notikumiem un iespējām, kas tagad iedvesmo darboties tālāk ikdienā." Austris

ATSAUKSME"Pilnībā uzticējos Lindai, ļāvos procesam bez jebkādām ekspektācijām. Elpošanas prakse palīdzēja nomierināt prātu un atslābināt ķermeni. Procesa gaitā ieraudzīju, kur "aug" manas bailes spert soļus, lai dzīvotu laimīgāk. Kopš meditācijas rīkojos drosmīgāk un ļauju sev sevi likt pirmajā vietā." Inese Timbare Mora

KĀ SAGATAVOTIES SESIJAI?

NODOMS


Lai arī Augstāki spēki mums palīdz un atbalsta, atbildību par savu dzīvi un aktīvu lomu tajā 100% uzņemamies mēs paši.  Uz Zemes ir spēkā brīvās gribas princips, kurš tiek stingri cienīts un ievērots "debesīs". Tāpēc pirms sesijas lūdzu apdomā nolūku, ko vēlies meditācijas laikā dziedināt.

Nodoms var būt jebkas, kas Tev šobrīd ir aktuāls un ko esi gatavs mainīt un risināt. Kā piemērus varu minēt:

 • dziedināt kādu konkrētu situāciju pagātnē, kas atstājusi sekas uz lietu uztveri;
 • atbrīvoties no trauksmainām un realitātē nepamatotām emocionālām reakcijām, bailēm, fobijām, šaubām, destruktīviem ieradumiem, kāda ierobežojoša uzskata vai pārliecības;
 • apzināt un dziedināt cēloni tagadnē esošai problēmsituācijai vai attiecību sarežģījumiem;
 • dziedināt dzimtas "programmas"- rīcības vai reakciju paternus, kas atkārtojas no paaudzes uz paaudzi u.c.

LAIKS UN TELPA

Pārbaudi pirms sesijas tehniskās lietas: vai Tev ir kvalitatīvs interneta pieslēgums un Zoom aplikācija (ja plāno pieslēgties no mobilā tālruņa).  

Sakārto apstākļus tā, lai Tev ir 1,5-2h brīvs laiks klusumā un vienatnē un neviens netraucē. Izslēdz mobilā tālruņa skaņu. 

Vari aizdegt svecīti vai vīraku, novietot tuvumā kristālus, svētbildi vai kādu savu spēka talismanu, ja Tev tāds ir.

ĶERMENIS

Iekārtojies tā, lai fiziskais ķermenis jūtas ērti un spēj atslābināties. Lai ieņemtajā pozā nav apgrūtināta brīva un dziļa ieelpa un izelpa. Energoterapijas seanss notiek meditatīvā PILNAS APZIŅAS stāvoklī, tāpēc atļauts arī procesa laikā atgulties.  Tomēr, ja zini, ka mēdz meditāciju laikā iemigt vai uz tikšanās laiku ir manāms nogurums, labāk izvēlies sēdus stāvokli.

KO SVARĪGI ŅEMT VĒRĀ PĒC MEDITĀCIJAS?

 • dziedināšanās procesa ietekme var izpausties gan kā enerģijas pieplūdums, gan kā organisma attīrīšanās un bezspēks. Tāpēc svarīgi arī pēc sesijas vērot sevi, savu emocionālo un fizisko stāvokli. Būt pieņemšanā pret sevi un to, kas Tevī notiek. Ja nepieciešams- kārtīgi izgulēties, iedot sev brīvdienu, atļaut izraudāties, veikt pierakstus;
 • ir situācijas, kad ar vienu sesiju problēma tiek atrisināta, taču ir arī tādas, kuru dziedināšanai nepieciešamas atkārtotas tikšanās. Katrs gadījums ir ļoti individuāls un rezultāts vienmēr atkarīgs arī no klienta motivācijas un gatavības mainīt ierasto. Neviena pašizaugsmes vai dziedināšanās prakse nav brīnumnūjiņa, kas visu izdarīs Tavā vietā, reizēm smalkā plānā simptoms tiek "noņemts" jeb izdziedināts, bet, ja cilvēks  apzināti nemaina savu praktisko rīcību vai dzīvesveidu, tas var atkal atgriezties...

ATSAUKSME pēc meditācijas grupā: "Apzinājos savu spēku un iekšējos resurus. Kopā ar citu sieviešu stāstiem un kopīgu enerģijas apmaiņu, guvu vēl lielāku jaudu un pārliecību par sevi jaunajā dzīves posmā. Ieguvu drošības sajūtu doties iekšā pārmaiņu procesos. Ļoti atbalstoša bija Lindas prasme vadīt procesu viegli un brīvi. Paldies! " Agnese