LAIKA LĪNIJU DZIEDINĀŠANA (Timeline Healing) ir viens no enerģētiskās dziedināšanas jeb energoterapijas veidiem.

Laika līniju dziedināšana ir ekoloģiska, terapeitiska metode, kuras pamatā ir princips, ka viss laiks - pagātne, tagadne un nākotne notiek vienā brīdī- TAGAD. Tas, ko Tu esi izdzīvojis pagātnē, turpina notikt tagad un viss, ko Tu piedzīvosi turpmāk nākotnē - tieši tāpat rodas tagad. Mēs nevaram izmainīt notikušo, bet meditācijas process dod Tev iespēju "atgriezties" laikā, kad notikums piedzīvots un sniegt savam pagātnes Es dziedinājumu, izmainot veidu, kā šo notikušo esam uztvēruši un kādas sajūtas par to izveidojušās.  

 Tā mainās Tava iekšējā pasaule un perspektīva, kā Tu uztver ārējo pasauli. Tā mainās Tavas dzīves kvalitāte. 

Dziedināšanas "atslēga" ir izjust traumas brīdī  piedzīvotās emocijas, brīvi tās izpaust un tad atlaist pieķeršanos notikušajam. Jo tiklīdz Dvēsele ir brīvi piedzīvojusi konkrēto pieredzi un bijusi spējīga sevi atbrīvot no pieķeršanās tai, pieredze tiek integrēta un to vairs nav nepieciešams atkārtot atkal un atkal. 

Laika līniju meditācijās var tikt dziedinātas gan šīs dzīves sāpīgās  pieredzes, gan pieredzes, kurās tikām ievainoti iepriekšējās dzīvēs. 

Metodes autors ir ASV dziednieks, pasniedzējs, medijs, grāmatu autors Sal Rachele (latviski tulkotas "Zeme mostas" un "Dvēseles integrācija").

ATSAUKSME: "Laika līniju dziedināšanas sesija ļāva man ieraudzīt un apzināties to, kas bija apslēpts un nepamanīts manās attiecībās un reakcijās saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Sesija iedeva tik ilgi gaidīto un meklēto mieru, izpratni par to, kas līdz šim likās neizskaidrojami un nesaprotami.  Atklāsmes un notikusī transformācija aizveda mani pie jauniem notikumiem un iespējām, kas tagad iedvesmo darboties tālāk ikdienā. Paldies!" Austris

KĀPĒC NEPIECIEŠAMA ENERGOTERAPIJA?

Problēma fiziskajā plānā ir tikai sekas tam, kas notiek cilvēka acīm nesaredzamajos smalkajos ķermeņos: domās, sajūtās, karmiski. Risinot lietas tikai ārējā, materiālā līmenī, bieži vien līdz problēmas cēloņa neitralizēšanai nemaz netiekam. Dažreiz, jā, ieguldot ilgas stundas smaga darba, pašdisciplīnu vai finanses, sekas uz laiku var pazust. Tomēr nereti pēc laika, ja netika izdziedināts problēmas pirmcēlonis arī smalkajā plānā, simptomi atgriežas. 

Laika līniju dziedināšanas procesā ir klātesoši un atbalstoši Augstāki spēki. Šajās meditācijās klātesošās enerģijas un mijiedarbība ar tām lauj paveikt daudz vairāk Tavas Dvēseles evolūcijai kā darot vienai/-am.

ŠĪ MEDITATĪVĀ METODE VAR TEV PALĪDZĒT, JA

 • Tavā dzīvē ir sarežģījumi, ar kuriem nespēj tikt galā, pat mēģinot visdažādākās metodes darbam ar sevi;
 • ir kāda noteikta rakstura situācija vai attiecību “paterns”, kas Tavā dzīvē visu laiku atkārtojas un rada nepatīkamu ietekmi, bet Tu nesaredzi problēmas patieso cēloni, lai spētu to izmainīt;
 • papildus fiziskām aktivitātēm, ko veic savas imunitātes stiprināšanas labā, vēlies atbalstīt fizisko ķermeni, tā orgānu sistēmas un veselību arī smalkajā plānā;
 • vēlies balansēt enerģiju plūsmu enerģētiskajos centros jeb t.s. čakru sistēmā;
 • vēlies mazināt bailes vai atbrīvoties no kādas Tavu izaugsmi un dzīvotgribu vai dzīvotprieku ierobežojošas pārliecības;
 • esi "iestidzis" viena rakstura emocijās vai pārdzīvojumos, pat atkarīgs no tām vai arī tieši pretēji- nespējīgs izjust/ piedzīvot kādas no emocijām, jūtām;
 • vēlies dziedināt konkrētas attiecības vai sāpīgu notikumu/ traumu un to atstātās sekas Tavā dzīves uztverē;
 • vēlies paaugstināt pašvērtējumu, stiprināt sava spēka apziņu, veicināt iekšēju pieņemšanas un mīlestības sajūtu u.c.
Piesakoties meditācijai Tev nav jātic iepriekšējam dzīvēm, jāpārzin kaut kādas garīgās mācības vai tml., bet, lai meditācijas process notiktu maksimāli iespējami rezultatīvi, Tev jāsaglabā atvērta interese un iesaiste visā, kas tās laikā tiek piedzīvots

pieteikties meditācijai

ATSAUKSME:  "Pēc meditācijas bija tāda kā apskaidrība un miers. Spilgtākā atziņa - ka pati nosaku savas izvēles, attieksmi pret notiekošo, jāatmet iepriekš iedomātais par citiem, gaidas kaut kādas un jāvēršas uz iekšpusi - no sērijas: "kas es būtu, ja neticētu šai domai?". Katrā ziņā man bija vērtīgi, laba pieredze." Ance

KĀ SAGATAVOTIES SESIJAI?

NODOMS


Lai arī Augstāki spēki mums palīdz un atbalsta, atbildību par savu dzīvi un aktīvu lomu tajā 100% uzņemamies mēs paši.  Uz Zemes ir spēkā brīvās gribas princips, kurš tiek stingri cienīts un ievērots "debesīs". Tāpēc pirms sesijas lūdzu apdomā nolūku, ko vēlies meditācijas laikā dziedināt.

Nodoms var būt jebkas, kas Tev šobrīd ir aktuāls un ko esi gatava mainīt un risināt. Kā piemērus varu minēt:

 • dziedināt sava iekšējā bērna vai pusaudža daļu;
 • dziedināt kādu konkrētu situāciju pagātnē/iepriekšējās dzīvēs, kas atstājusi sekas uz turpmāko/šo dzīvi, domāšanu, lietu uztveri;
 • apzināt un dziedināt cēloni jebkurai problēmsituācijai vai attiecību sarežģījumiem;
 • dziedināt dzimtas "programmas"- rīcības vai reakciju paternus, kas atkārtojas no paaudzes uz paaudzi;
 • atbrīvoties no bailēm, fobijām, šaubām, nabadzības, destruktīviem ieradumiem, kāda ierobežojoša uzskata vai pārliecības;
 • dziedināt fizisko ķermeni, trauksmi, atkarības u.c.

LAIKS UN TELPA

Pārbaudi pirms sesijas tehniskās lietas: vai Tev ir kvalitatīvs interneta pieslēgums un Zoom aplikācija (ja plāno pieslēgties no mobilā tālruņa).  

Sakārto apstākļus tā, lai Tev ir 1,5-2h brīvs laiks klusumā un vienatnē un neviens netraucē. Izslēdz mobilā tālruņa skaņu. 

Vari aizdegt svecīti vai vīraku, novietot tuvumā kristālus, svētbildi vai kādu savu spēka talismanu, ja Tev tāds ir.


ĶERMENIS

Iekārtojies tā, lai fiziskais ķermenis jūtas ērti un spēj atslābināties. Lai ieņemtajā pozā nav apgrūtināta brīva un dziļa ieelpa un izelpa. Energoterapijas seanss notiek meditatīvā PILNAS APZIŅAS stāvoklī, tāpēc vari atgulties, bet, ja zini, ka mēdz meditāciju laikā iemigt vai uz tikšanās laiku ir manāms nogurums, labāk izvēlies sēdus stāvokli.

KO SVARĪGI ŅEMT VĒRĀ PĒC MEDITĀCIJAS?

 • vadīta dziedināšanās procesa laikā Tavā enerģētiskajā laukā ieplūst Augstāka plāna enerģijas, kas var izpausties gan kā enerģijas pieplūdums, gan kā attīrīšanās un bezspēks, tāpēc ļoti svarīgi pēc sesijas vērot sevi, savas sajūtas, emocionālo un fizisko stāvokli. Būt pieņemošai/-am pret sevi un to, kas Tevī notiek. Ja nepieciešams vairāk pagulēt, iedot sev papildus brīvdienu, atļaut izraudāties;
 • ir situācijas, kad ar vienu sesiju problēma pilnībā tiek atrisināta, taču ir arī tādas, kuru dziedināšanai nepieciešamas atkārtotas sesijas. Katrs gadījums ir ļoti individuāls un vienmēr atkarīgs arī no klienta vēlmes un gatavības mainīt ierasto. Neviena pašizaugsmes vai dziedināšanās prakse nav brīnumnūjiņa, kas visu izdarīs Tavā vietā, reizēm smalkā plānā simptoms tiek "noņemts" jeb izdziedināts, bet, ja cilvēks  nemaina savu rīcību vai dzīvesveidu, tas var atkal atgriezties...

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.