RADĪTSPĒJAS VEICINĀŠANA

Šis kurss ir radīts ar mērķi veicināt un attīstīt Tavu radošuma spēju drošā, uzticamā un atbalstošā vidē. 


KURSS NOSLĒDZIES. 

Lielākoties dažādi autori un avoti profesionālajā literatūrā uzsver, ka radošumu grūti ietvert kādā vienā konkrētā definīcijā, jo tas ir izteikti daudzdimensionāls un daudzškautņains jēdziens. 

Daļa no šķautnēm, kas raksturo radošumu, ir:

 • pašatklāsmes un pašizpausmes līdzeklis;
 • izdomas un iztēles pielietošana;
 • spēja ģenerēt idejas un rast inovatīvus, nestandarta risinājumus;
 • īpašība, kas ļauj atrast vai radīt ko jaunu, dot esamību kam jaunam;
 • pārmaiņu, attīstības un izaugsmes process;
 • spēja būt atvērtam pasaulei un ietekmēt to.

Kā raksta grāmatas "Radošums un kritiskā domāšana" autors Indars Kraģis: 

Visbiežāk tiek uzskatīts,ka radošums ir universāli iedzimts un var tikt veicināts. Radošuma attīstības nosacījums ir radoša darbība.

Tātad radošums ir spēja, kuru, mērķtiecīgi un apzināti darbojoties, var attīstīt un veicināt pilnīgi ikviens cilvēks. Visi cilvēki var būt radītspējīgi. Radošuma potenciāls ir neaptverams un var izpausties atšķirīgās pakāpēs un niansēs.  Tā ir kā cilvēkā ielikta unikāla iespēja "iznest ārā" pasaulē vai materializēt to, kas atrodas "iekšā", reizē pašam augot un dziedinoties šajā procesā. Caur radīšanas pieredzi pieredzēt sevi, sava Gara Dievišķās dzirksts izpausmi matērijā.  

Ja Tev izdodas atbrīvot savu patieso Es un ļaut tam izpausties ar pilnu spēku spontānā radošā aktā, tas reizē nozīmē noņemt maskas un dot brīvību tam, ko līdz šim esi slēpusi sevī. Tas ir tas, ko mēs darīsim arī šī kursa laikā- ne tikai praktiski trenēsim radošuma spēju, bet arī izzināsim cēloņus, kāpēc tā līdz šim netika pietiekoši izpausta vai tika iesprostota kādā noteiktā rāmī vai normās.

Spontāna, brīva, patiesa uzvedība balstās ticībā savai dziļākajai gudrībai. Kad mēs tai uzticamies, visas mūsu rīcības ietver sevī Augstāko labumu un atkrīt mūžsenie jautājumi: kas ir mana misija, ko man jādara, kam esmu paredzēts?

Tā kā radošuma vai radītspējas attīstības laikā ikviens var saskarties ar vilcināšanos, paškritiku, apātiju vai dusmām un neapmierinātību ("man jau tāpat nesanāks", "nevaru izdarīt pietiekami labi", "kam tas vajadzīgs?",  "sākšu rīt",  "nekad nebūšu mākslinieks", u.tml.)

 

tad iejūtīgs skolotājs, pieņemoša, droša un atbalstoša vide ir viens no pamatnoteikumiem, ar ko sākt.

Kāds Tev labums no radošuma jeb radītspējas veicināšanas?

 • palīdz radīt jaunas materiālas un garīgas vērtības;

 • izglīto un izkopj estētiskās spējas;
 • veicina motivāciju un darbspēju, piepilda ar pozitīvām sajūtām;
 • stiprina uzticēšanos sev un savai identitātei jeb Būtībai;
 • pilnveido personību un emocionālo inteliģenci;
 • palielina pašrefleksijas spēju un apzinātību;
 • attīsta saikni ar intuīciju, bagātina fantāziju un paaugstina jūtīgumu;
 • rod risinājumus izaicinājumiem un sarežģītām problēmām;
 • palīdz saredzēt ārpus iepriekš noteiktām robežām un redzēt no dažādiem skatu punktiem u.c.
Jaunais laikmets, uz kurieni pasaule vai planēta Zeme mūs ved, vairs nav par komfortablo dīvānu vai gadiem ilgu stagnēšanu darbos/procesos/attiecībās, kas mūs iztukšo, nepiepilda un nesniedz jaunu pieredzi. 

Vairs neviens nevar noliegt, ka ārējo un iekšējo pārmaiņu procesi pieaug arvien straujāk un tikpat strauji aug līdzi pieprasījums gan darba tirgū, gan katra personiskajā dzīvē pēc tādām kompetencēm kā spēja pielāgoties, domāt neatkarīgi un - radošums.⠀

Radošums jeb radītspēja nav tikai par mākslu, jaunu ideju ģenerēšanu vai nestandarta problēmu risinājumiem.
Tā ir spēja dot esamību jebkam jaunam. Jauniem scenārijiem, jauniem ieradumiem, jaunai dzīvībai vai dzīvei.

Tā ir labās un kreisās smadzeņu puslodes sadarbība, kurā svarīgs ir gan attīstīts intelekts, gan intuīcija un spēja iztēloties.⠀

Tā ir sievišķās un vīrišķās enerģijas mijiedarbība dabā un katrā no mums iekšēji. Vīrietī mājo vīrišķā daļa un arī sievišķā, tāpat katrā sievietē mājo gan viņas sievišķā daļa, gan vīrišķā. Auglība rodas savienojoties vīrišķajam principam ar sievišķo. Katrs no principiem pats par sevi nav auglīgs, tas nespēj vairoties, nespēj radīt.⠀⠀

Iekšēja brīvība dod iespēju brīvi radīt. Ja abas šīs daļas mūsos ir brīvi atvērtas mijiedarbībai un tam maģiskajam alķīmijas procesam, kas tā rezultātā notiek, Gara spēks caur Dvēseles pieredzi var izpausties matērijā un auglīgi piedzīvot sevi.

Iededzini sava ģēnija uguni 

Un kļūsti dzīvs! Radi. Atver. Ved.

Pasaulei vajag gaismu, 

Bet tev, mans draugs,

Ir lāpa. 

/Garets Loporto/

Praktiskie uzdevumi, jautājumi un tehnikas kursa laikā:

 1. palīdzēs Tev apzināt blokus jeb  šķēršļus, kas traucējuši līdz šim neatkarīgi radīt, t.i. drosmīgi un aktīvi radoši pašrealizēties un būt savas dzīves līderei, neskatoties ne uz ko;
 2. pamazām mazinās mazvērtības kompleksus (kādu varbūt atbrīvos pavisam), kas saistīti ar brīvu pašizpausmi;
 3. veicinās atšķirīgā pieņemšanu, kā arī patiesumu pret sevi un citiem, uzticēšanos sev un savai jušanai;

 4. atklās vai nostiprinās (atkarībā, cik daudz esi darbojusies pašizaugsmes jomā pirms tam) Tavas unikālās identitātes daļas un veicinās atvērtību un atbildības uzņemšanos par to aktīvu izpaušanu pasaulē;

 5. trenēs saikni ar Dievišķo Radošās enerģijas plūsmu;

 6. sniegs zināšanas par radošumu, metodēm un vingrinājumiem, kurus var pielietot tā attīstīšanai.

Kursa laikā, lai sasniegtu maksimāli produktīvu rezultātu priekš katras no dalībniecēm, tiks izmantotas gan dažādas koučinga metodes un tehnikas, gan darbs ar asociatīvajām kartītēm, gan radošas un apzinātas zīmēšanas -neirografikas nodarbības un laika līniju dziedināšanas prakse-meditācija. Iesim pamazām, nelieliem, bet regulāriem un stabiliem soļiem, stiprinot rezultātu ilgtermiņā. 


Ikmēneša kopējās tikšanās/ nodarbības:

 • neirografikas meistarklase "Ierobežojumu un šķēršļu apzināšanās un noņemšana, lai brīvi radītu un pašizpaustos";
 • Laika līniju dziedināšanās seanss, kuru vadīs sertif. praktiķe Anita Oļukalna (www.dveselesvibracija.lv);
 • neirografikas meistarklase 'Sievišķās un vīrišķās enerģijas līdzvērtīga savienošanās radītspējā un auglībā";
 • Dzīvības zieda mandalas konstruēšana sevis pieņemšanai veselumā, atvērtībai pasaulē.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.